Vad är en branddörr?

Hem / Branddörrar

Investera i branddörrar för att garantera säkerheten i ditt hem eller företagsbyggnad, skydda mot både brand och inbrott. De är konstruerade för att motstå eld och rök, vilket minskar eventuella skador vid en brand. Brandsäkra dörrar har också högsäkerhetslås och andra funktioner som skyddar mot inbrott.

Branddörrar - varför behöver du dem?

Branddörrar är en typ av dörrar som är speciellt utformade för att förhindra spridning av eld och rök i en byggnad. De är tillverkade av material som klarar höga temperaturer och är utrustade med isolerade tätningar som hindrar rök och eld från att tränga igenom. Branddörrar är viktiga eftersom de kan rädda liv och minimera skador på byggnader och egendom vid en brand. De är också en viktig del av byggnadsreglementet och krävs ofta enligt lag i offentliga byggnader och kommersiella fastigheter.

Skillnaden mellan branddörrar och vanliga ytterdörrar

Skillnaden mellan en branddörr och en vanlig ytterdörr är stor. En vanlig ytterdörr skyddar inte mot brand och kan snabbt bli en fara om en brand skulle utbryta. En branddörr däremot, är utrustad med flera säkerhetsfunktioner såsom självstängande mekanismer, tätningar och isolerande material som minskar spridningen av brand och rök.

Vilka typer finns det?

Det finns olika typer av branddörrar som passar olika behov och krav. Enklare varianter av dessa dörrar är till exempel lämpliga för mindre byggnader med låga krav på brandskydd. Dubbla branddörrar passar bättre för större byggnader eller utrymmen som kräver högre skydd mot brand. Det finns också brandsäkra dörrar som är utrustade med extra säkerhetsfunktioner för att skydda mot inbrott och vandalisering. Det är viktigt att välja en dörr som är anpassad till dina behov och krav för att garantera maximal skydd och säkerhet.

Kvalitetsstandarder och certifieringar

Branddörrar är en viktig del av brandskyddet i byggnader och kan vara livräddande i händelse av en brand. En av de viktigaste faktorerna att tänka på när man köper branddörrar är kvalitetsstandarder och certifieringar. Här är några standarder och certifieringar att leta efter:

EN 1634-1: Detta är en europeisk standard som fastställer kraven för brandmotståndsklassning av dörrar. Detta inkluderar tiden som dörren kan motstå brand, rök och strålning.

CE-märkning : CE-märkning:är en certifiering som visar att en produkt uppfyller EU:s säkerhets-, hälsoundersökningar- och miljökrav. Detta inkluderar även branddörrar.

BS 476: Detta är en brittisk standard som fastställer kraven för brandmotståndsklassificering av byggnadselement. Detta inkluderar branddörrar.

UL 10C: Detta är en amerikansk standard som fastställer kraven för brandmotståndsklassning av dörrar, inklusive testning av brand- och rökmotstånd. Detta är särskilt viktigt om du planerar att använda branddörrar i USA.

Det är också viktigt att kontrollera att leverantören av branddörrar uppfyller nationella och lokala lagkrav för brandsäkerhet och att deras produkter är certifierade av ackrediterade organisationer.

Vad kostar en branddörr?

Priset på en brandsäker dörr varierar beroende på faktorer som storlek, materialval och säkerhetsfunktioner. Generellt sett kan du förvänta dig att betala någonstans mellan 5 000 - 20 000 kronor för en högkvalitativ branddörr. Men priset kan mycket väl vara väl värt det för att skydda dig och dina ägodelar. Tänk på att en investering i en brandsäker dörr kan spara dig pengar i långa loppet genom att minska risken för skador på din byggnad och egendom, samt skydda liv och hälsa. Det är också viktigt att välja en pålitlig leverantör av dörrar som kan erbjuda högkvalitativa och certifierade produkter.

Vilken typ passar bäst för ditt hem eller företag?

När det gäller att välja en branddörr för ditt hem eller företag finns det flera faktorer att ta hänsyn till. Här är några av de viktigaste faktorerna att överväga för att hitta den branddörr som passar bäst för dina behov och krav.

 1. Brandskyddsklassificering
  Den viktigaste faktorn att tänka på är brandskyddsklassificeringen för dörren. Detta anger hur länge dörren kan motstå eld och värme, och kan hjälpa dig att bestämma hur länge du har på dig att evakuera byggnaden vid en brand. Det finns flera olika klasser att välja mellan, från 30 minuter upp till flera timmar.
 2. Material
  Branddörrar kan tillverkas av flera olika material, inklusive stål, glas och trä. Valet av material beror på dina behov och krav, såsom säkerhet, estetik och energieffektivitet. Stål är den vanligaste typen av branddörr, eftersom det är det mest hållbara och säkra materialet.
 3. Storlek och passform
  När du väljer en branddörr måste du se till att den passar perfekt in i din byggnad. Mät noga och välj en dörr som passar storleken på öppningen, så att den kan monteras korrekt och ge optimalt skydd mot brand. Det är också viktigt att välja en dörr som passar din byggnads arkitektur och stil.
 4. Tillbehör
  Tänk på vilka tillbehör du behöver för din branddörr, som handtag, lås, dörrstängare och dörrtätningar. Det är viktigt att välja högkvalitativa tillbehör för att säkerställa dörrens säkerhet och funktion.
 5. Installation
  Slutligen är installationen av din branddörr avgörande för att säkerställa dess effektivitet. Se till att din dörr installeras av erfarna och kvalificerade yrkespersoner för att säkerställa korrekt montering och funktion.

Underhåll av branddörrar

Det finns olika typer av branddörrar, såsom brandklassade dörrar och rök- och brandtätande dörrar. Alla typer av brandsäkra dörrar kräver underhåll för att säkerställa deras funktion och skydda människor och egendom. Underhållet av branddörrar ska utföras av en professionell tekniker som har utbildning och erfarenhet av att arbeta med sådana dörrar.

Regelbundet underhåll bör omfatta kontroll av dörrarnas funktion, rengöring för att undvika ackumulering av smuts och damm, kontroll av tätningar och packningar för att förhindra spridning av rök och brand samt årlig besiktning av en certifierad tekniker för att säkerställa att dörrarna uppfyller säkerhetskraven.

Genom att se till att dörrarna underhålls regelbundet kan du förlänga deras livslängd och säkerställa att de fungerar effektivt vid en eventuell brand. Detta kan bidra till att skydda liv, hälsa och egendom och minska risken för skador på din byggnad.